மூடு

பொதுவிநியோக திட்ட சேவைகள்

மின்னணு அட்டை சேவைகள்
மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை
மின்னணு அட்டை விவரங்கள் திருத்தம் செய்ய
மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்(பெயர், வயது உள்ளிட்ட)
மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை
மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்
உறுப்பினரை சேர்க்க
முகவரி மாற்றம் செய்ய
குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/home.xhtml

கள்ளக்குறிச்சி

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர்,
இடம், இருப்பிடம் : பெருந்திட்ட வளாகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், | மாநகரம் : கள்ளக்குறிச்சி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 605202