மூடு

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்(RTI)

கள்ளகுறிச்சி மாவட்டம் – தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம்(RTI)

துறைவாரியான விவரம்
துறையின் பெயர் தகவல் அலுவலர்களின் விவரம்
பேரூராட்சி சொடுக்குக(PDF 68KB)

தமிழ்நாடு அரசு தகவல் ஆணையம் வலைதளம்