மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
Funeral

அரசு மரியாதையுடன் இறுதி சடங்கு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2024

அரசு மரியாதையுடன் இறுதி சடங்கு. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 19.1KB )  

மேலும் பல
Strong Room

பாதுகாப்பு அறை சீலிடப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2024

பாதுகாப்பு அறை சீலிடப்பட்டது. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 23.9KB )    

மேலும் பல
Scrutiny

வாக்குப்பதிவு இயந்திர ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2024

வாக்குப்பதிவு இயந்திர ஆய்வு. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 194KB )  

மேலும் பல
Polling

இறுதி வாக்குப்பதிவு சதவீதம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/04/2024

இறுதி வாக்குப்பதிவு சதவீதம். மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 40.2KB )    

மேலும் பல

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/04/2024

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சித்தலைவா் ஆய்வு, மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 24KB )

மேலும் பல
AROs

வரவேற்பு கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

வரவேற்பு கண்காணிப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 198KB )    

மேலும் பல
Random Third

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான மூன்றாம் சுழற்சி முறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான மூன்றாம் சுழற்சி முறை. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 21.1KB )    

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

அஞ்சல் வாக்கினை செலுத்த கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

அஞ்சல் வாக்கினை செலுத்த கால அவகாசம் நீட்டிப்பு. மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 20.1KB )

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தேர்தல் நாளுக்கு முந்தைய நடத்தை விதிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

தேர்தல் நாளுக்கு 72 மணி நேரத்திற்கு முன்பிருந்து கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கிய நடத்தை விதிகள். மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 27.0KB )

மேலும் பல
Meet

தேர்தல் செலவின மேற்பார்வையாளர் ஒத்திசைவு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/04/2024

தேர்தல் செலவின மேற்பார்வையாளர் ஒத்திசைவு கூட்டம். மேலும் விவரங்களுக்கு (PDF 21.9KB )  

மேலும் பல