மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/10/2021

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 10-10-2021 அன்று வாக்கு எண்ணும் மையத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 25KB )  

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு1

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/10/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்து மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 09-10-2021 அன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும் அறிய (PDF 23KB )    

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு1

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/10/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு குறித்து மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 06-10-2021 அன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும் அறிய (PDF 24KB )        

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/10/2021

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 05-10-2021 அன்று உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவிற்கு தேவையான பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவதை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 293KB )  

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு2

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/10/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பார்வையாளர் அவர்கள் 04-10-2021 அன்று உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ள தேர்தல் உபகரணங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 20KB )    

மேலும் பல
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆலோசனைக்கூட்டம்2

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆலோசனைக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/10/2021

அரசு முதன்மை செயலாளர்/மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் தலைமையில் 01-10-2021 அன்று மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களுடன் வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. மேலும் அறிய (PDF 198KB )  

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/10/2021

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 30-09-2021 அன்று உள்ளாட்சி தேர்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ள தேர்தல் உபகரணங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 193KB )  

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு1

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/09/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பார்வையாளர் அவர்கள் 29-09-2021 அன்று வாக்குச்சாவடிகளில் பணிபுரிய உள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும் அறிய (PDF 21KB )  

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு1

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/09/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பார்வையாளர் அவர்கள் 28-09-2021 அன்று மாதிரி வாக்குச்சாவடி மையம் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 21KB )        

மேலும் பல
ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு1

ஊரக தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/09/2021

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் பார்வையாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அவர்கள் 24-09-2021 அன்று வாக்குச்சாவடிகளில் பணிபுரிய உள்ள வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு நடைபெற்ற முதற்கட்ட தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பினை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். மேலும் அறிய (PDF 49KB )  

மேலும் பல