மூடு

இ-சேவைகள்-போக்குவரத்து

இ-சேவைகள்-போக்குவரத்து : பல்வேறு ஆன்லைன் சேவைகள் விவரம்

ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
கோரிக்கைப் பதிவு
கோரிக்கை நிலவரம்
நிர்வாக எல்லை அறிய
ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
வாகன எண் முன்பதிவு படிவம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

கள்ளக்குறிச்சி

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்
இடம், இருப்பிடம் : ஆர்.டி.ஓ | மாநகரம் : கள்ளக்குறிச்சி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 605202