மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை

பணிமேற்பார்வையாளர்/இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் நேரடி நியமனம் தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரால் ந.க.எண். பஅ2/1817/2020, நாள். 04-12-2020. -ன் படி வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கை நிர்வாக காரணங்களுக்குகாக இரத்து செய்யப்படுகிறது.

12/01/2023 31/03/2023 பார்க்க (178 KB)
மஞ்சப்பை விருது – 2023

மஞ்சப்பை விருதுக்கு (2023) விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன ( www.tnpcb.gov.in )

26/12/2022 01/05/2023 பார்க்க (656 KB)
ஆவணகம்