மூடு

வெளிமுகமை மூலம் இளநிலை உழுவை ஓட்டுநர் கூடிய துடைப்பாளர்கள்-நியமனம் செய்தல்

வெளிமுகமை மூலம் இளநிலை உழுவை ஓட்டுநர் கூடிய துடைப்பாளர்கள்-நியமனம் செய்தல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் இளநிலை உழுவை ஓட்டுநர் கூடிய துடைப்பாளர்கள்-நியமனம் செய்தல்

வேளாண்மை பொறியியல் துறை – நில மேம்பாடு திட்டக் கருவிகளை இயக்குவதற்காக  விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 4  இளநிலை உழுவை ஓட்டுநர் கூடிய துடைப்பாளர்கள் – வெளிமுகமை (Out sourcing) மூலம் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கை (Notifications) வெளியிடக் கோருதல் – தொடர்பாக

25/09/2020 08/10/2020 பார்க்க (974 KB)