மூடு

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/கேகேஐ/பேஸ்-III /பொருள்/(2021-22)- இரண்டாம் ஆண்டிற்கு கோருதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/கேகேஐ/பேஸ்-III /பொருள்/(2021-22)- இரண்டாம் ஆண்டிற்கு கோருதல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டத்தின்கீழ் இடுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.03/ட்டி.என்.ஐயம்-வேளாண்மை/கேகேஐ/பேஸ்-III /பொருள்/(2021-22)- இரண்டாம் ஆண்டிற்கு கோருதல்

உயிரி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து மற்றும் உயிரி விதை நேர்த்தி  இடுபொருட்களை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள   மணிமுக்தாநதி மற்றும் முசுகுந்தாநதி உபவடிநில பகுதிகளுக்கு சப்ளை செய்தல்

06/08/2021 21/08/2021 பார்க்க (688 KB)