மூடு

அலுவலக ஆணை

ஆவணங்களை வகைபடுத்தும் வடிகட்டி

வடிகட்டி

அலுவலக ஆணை
தலைப்பு தேதி பார்க்க/பதிவிறக்கம்
கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களின் திருத்தியமைக்கப்பட்ட ஆட்சி எல்லைகள்-அரசு ஆணை எண்.479 24/12/2019 பார்க்க (3 MB)
கள்ளகுறிச்சி புதிய மாவட்டம் உதயம் – அரசு ஆணை. 424 12/11/2019 பார்க்க (3 MB)