மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பெயர் மற்றும் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணியினை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/03/2021
The District Election Officer / District Collector inspected the process of affixing names and symbols on the voting machines

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பெயர் மற்றும் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணியினை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

செய்திகள் பதிவிறக்கம் (PDF  20KB)

The District Election Officer / District Collector inspected the process of affixing names and symbols on the voting machines