மூடு

வளர்ச்சி துறை

வட்டார ஊராட்சிகள் : 9

வட்டார ஊராட்சிகள்-கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சியின் பெயர்
1. சின்னசேலம்
2. கள்ளக்குறிச்சி
3. ரிஷிவந்தியம்
4. தியாகதுருகம்
5. திருநாவலூர்
6. உளூந்தூர்பேட்டை
7. கல்ராயன் மலை
8. சங்கராபுரம்
9. திருக்கோயிலூர்

 

கிராம ஊராட்சிகள் : 412

கிராம ஊராட்சிகள்-வட்டாரம் வாரியாக
வ.எண் வட்டார/பஞ்சாயத்து யூனியன்
1. சின்னசேலம்
2. கள்ளக்குறிச்சி
3. ரிஷிவந்தியம்
4. தியாகதுருகம்
5. திருநாவலூர்
6. உளூந்தூர்பேட்டை
7. கல்ராயன் மலை
8. சங்கராபுரம்
9. திருக்கோயிலூர்