மூடு

பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/05/2023

சமூக நலத்துறை வாயிலாக விதவை, கணவனால் கைவிடப்பட்டவர், ஆதரவற்ற ஏழைப் பெண்களுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்குவதற்கு தகுதியான பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. மேலும் அறிய (PDF446KB )