மூடு

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/01/2021
இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்/மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை 20-01-2021 அன்று வெளியிட்டார். மேலும் அறிய (PDF 83KB )