மூடு

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/09/2022
மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு1

அரசு சிறப்பு செயலாளர்/மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் 20-09-2022 அன்று பல்வேறு பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் அறிய (PDF 25KB )

 

District Monitoring Officer Inspection2

 

District Monitoring Officer Inspection3