மூடு

தேர்தல் பொது, செலவினம் மற்றும் காவல் துறை பார்வையாளர்கள் நியமனம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/03/2021

வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் 2021 கான பொது, செலவினம் மற்றும் காவல் துறை பார்வையாளர்கள் நியமனம் பற்றி விவரம்(PDF 197KB )