மூடு

எச்.ஐ.வி/ எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/12/2023

உலக எய்ட்ஸ் தினத்தை முன்னிட்டு எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.ஷ்ரவன் குமார், இஆப, அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது. மேலும் விபரம் அறிய (PDF 34.3KB )

pic